LAATSTE DAG OM TE KUNNEN CLAIMEN IS 30 APRIL 2024


Velden met een sterretje * zijn verplicht in te vullen.

Persoonlijke gegevens
*
*
*
*
*
*
*
*
  België
  *
  DD/MM/JJJJ
  Indien u per SMS op de hoogte wil blijven van de status van uw claim, gelieve vink u dit vakje aan en uw gsm nummer in te vullen.
  *
  *
  *
  *
  Betalingsmethode:*
  Bankgegevens
  *
  *
  *
  *
  *
  Voer de volledige naam van de begunstigde van de rekening in volgens paspoort/identiteitskaart (zonder initialen en titel).
  *
  Voer de volledige naam van de begunstigde van de rekening in volgens paspoort/identiteitskaart (zonder initialen en titel).
  Revolut gegevens
  *
  *
  Om je Revtag te bekijken, ga je naar je 'Profiel' door op je profielfoto in de linkerbovenhoek te tikken.
  *
  Geef de naam op zoals deze op je Revolut-account staat (zonder initialen en titel) met Latijnse letters
  *
  Geef de naam op zoals deze op je Revolut-account staat (zonder initialen en titel) met Latijnse letters
  Productgegevens
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/JJJJ
  *
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/JJJJ
  *
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/JJJJ
  *
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/JJJJ
  *
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/JJJJ
  *
  Bijgewerkt op 12:29 PM / 07-Feb-2024

  FUJIFILM GFX promotie februari en maart 2024

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  Klanten die tussen 1 februari 2024 en 31   maart 2024 ("Actieperiode") een NIEUWE in aanmerking komende FUJIFILM GFX-camera of GF-lens ("In aanmerking komende producten") kopen, komen in aanmerking voor de actie. Tweedehands of gereviseerde FUJIFILM-producten zijn uitgesloten van deze promotie.  

  De in aanmerking komende producten, cashbackbedragen en actieperiodes worden beschreven op de pagina 'Meer informatie'.

  1. Aankopen moeten worden gedaan bij een in aanmerking komende winkelier, zoals aangegeven op de pagina 'In aanmerking komende winkeliers'.
  2. Alleen consumenten die ten minste 18 jaar oud zijn, in de Europese Economische Ruimte (of het Verenigd Koninkrijk) wonen en online of in de winkel een in aanmerking komend product hebben gekocht bij een in aanmerking komende winkelier in België of het Groothertogdom Luxemburg komen in aanmerking om deel te nemen aan deze promotie en moeten hier een claim indienen .

  Alleen originele, in aanmerking komende, NIEUWE FUJIFILM-camera's en -lenzen, zoals beschreven op de pagina 'Meer info', komen in aanmerking voor deze actie.

  1. Claims voor aankopen tijdens de Promotieperiode kunnen direct na aankoop van de in aanmerking komende producten worden ingediend en moeten uiterlijk 30 april 2024 zijn ingediend. Een geldige aankoopfactuur of aankoopbon is nodig om een claim in te dienen. Een orderbevestiging is geen geldig aankoopbewijs. Claims die buiten deze periode worden ontvangen, worden afgewezen.
  2. Valse, gewijzigde of vervalste facturen of ontvangstbewijzen zullen worden afgewezen en de bijbehorende claims zullen worden behandeld als Frauduleuze Claims.
  3. Elke klant mag slechts één (1) van elk van de in aanmerking komende producten in de promotie aanschaffen. Het maximum aantal claims per klant is 5. Meerdere individuele producten per claim is toegestaan en wordt aanbevolen. 

   

  1. Producten die in aanmerking komen voor de promotie zijn de volgende.

   

     

  GFX100S Body

  Bespaar 1.600 €

  GFX50S II Body

  Bespaar 1.000 €

  GFX50S II 35-70mm kit

  Bespaar 1.000 €

  GF23mmF4 R LM WR

  Bespaar 500 €

  GF80mmF1.7 R WR

  Bespaar 500 €

  GF110mmF2 LM WR

  Bespaar 600 €

  GF32-64mmF4 R LM WR

  Bespaar 500 €

  GF45-100mm F4 R LM OIS WR

  Bespaar 500 €

  GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR

  Bespaar 400 €

   

   

  1. Winkeliers mogen geen claims indienen namens hun klanten. Claims die door detailhandelaren worden ingediend, worden afgewezen.
  2. Er kan geen claim worden ingediend als het in aanmerking komende product wordt teruggestuurd naar de in aanmerking komende detailhandelaar voor een terugbetaling of omruiling. Als een claim wordt ingediend voor een in aanmerking komend product dat wordt geretourneerd of omgeruild, zal de claim worden afgewezen en worden beschouwd als een frauduleuze claim. 
  3. Eisers moeten het serienummer van het in aanmerking komende product op het claimformulier invullen. Het serienummer staat op de doos of op het in aanmerking komende product.  De aanvrager moet het serienummer in het desbetreffende vak invoeren en ook een foto van hetzelfde serienummer uploaden. Als een claim wordt ingediend voor een in aanmerking komend product met een serienummer dat is gebruikt voor een claim onder een eerdere actie of een eerdere claim onder deze actie of dat opzettelijk is vervalst, zal de claim worden afgewezen en worden beschouwd als een frauduleuze claim.
  4. Het serienummer wordt gevalideerd aan de hand van bestaande records. Dit omvat controle:
   1. Verzendingsgegevens om te garanderen dat het in aanmerking komende product is verzonden naar de relevante in aanmerking komende detailhandelaar;
   2. eerdere claimgegevens om er zeker van te zijn dat het serienummer op het claimformulier niet eerder is gebruikt voor een claim onder een eerdere actie of een eerdere claim onder deze actie;
   3. het serienummer bij de gekwalificeerde detailhandelaren om te verzekeren dat het in aanmerking komende product niet werd terugbetaald of omgeruild; en
   4. dat het serienummer een bepaalde gegevenslogica volgt in het gegevensinvoerveld;
  1. FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH ("FUJIFILM") behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen elke eiser die opzettelijk een frauduleuze claim indient. Bij alle onderzoeken blijft FUJIFILM volledig in overeenstemming met alle relevante wetten inzake gegevensbescherming, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR).
  2. Om een claim in te dienen, moet de aanvrager zijn persoonlijke gegevens, bankgegevens en aankoopinformatie online invoeren. Het aankoopbewijs moet de vorm hebben van een factuur of kwitantie waarop duidelijk de aankoopdatum, de in aanmerking komende detailhandelaar en het (de) in aanmerking komende product(en) staan vermeld. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om het originele aankoopbewijs op te vragen. Als dit bewijs per post wordt opgestuurd, wordt het teruggestuurd naar de eiser.
  3. Na ontvangst van een online ingediende claim wordt een bevestigingse-mail naar de eiser gestuurd.
  4. We streven ernaar om de claim binnen maximaal 14 dagen te valideren en vervolgens binnen nog eens 14 dagen uit te betalen (maximaal 28 dagen). Als er echter een reden is om de claim te controleren (ontbrekende informatie, onleesbaar ontvangstbewijs, dubbel serienummer, enz.  Zodra deze claims zijn gevalideerd, streven we ernaar de betaling binnen 14 dagen uit te voeren.
  5. Een eiser wordt op de hoogte gesteld wanneer een onvolledige claim wordt ingediend of een onleesbaar aankoopbewijs wordt ontvangen. Kennisgeving van omissies wordt per e-mail verzonden. Eisers krijgen de gelegenheid om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de e-mail nadere informatie te verstrekken om eventuele fouten te corrigeren. Als er niet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de e-mail wordt gereageerd, wordt de claim afgewezen.
  6. FUJIFILM is niet verantwoordelijk als e-mails worden geblokkeerd of naar ongewenste e-mailmappen worden gestuurd. Eisers moeten ervoor zorgen dat zij hun map met ongewenste e-mail regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat zij geen e-mails met updates van de claimstatus missen. Als een claim wordt geweigerd omdat niet aan de voorwaarden van de aanbieding is voldaan, is de beslissing van FUJIFILM definitief. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om de promotie zonder kennisgeving in te trekken, te wijzigen of te beëindigen.
  7. Hardware-, technische, software-, server-, website-, verlies- of andere storingen waarover wij geen controle hebben en waardoor de klant niet kan deelnemen aan de promotie, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van FUJIFILM.
  8. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om deze promotie op elk moment te annuleren en de algemene voorwaarden te wijzigen zonder enige aansprakelijkheid.
  9. Het e-mailadres voor correspondentie is fujifilm@promotion-support.com; een aanvrager moet bij correspondentie zijn unieke claim-ID vermelden dat hij tijdens de claimprocedure heeft opgegeven. Meer informatie is te vinden op de pagina Ondersteuning.
  10. Door deel te nemen aan de promotie stemt elke deelnemer ermee in dat alle verstrekte persoonlijke gegevens door FUJIFILM of zijn vertegenwoordigers kunnen worden bewaard voor het doel dat is uiteengezet in het privacybeleid van FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, dat beschikbaar is op www.FUJIFILM-connect.com.
  11. De voorwaarden van de promotie worden geïnterpreteerd en toegepast op basis van lokale wetgeving.
  12. De promotor van deze promotie en de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die door een klant in verband met deze promotie worden verstrekt, is FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Duitsland. Stuur geen aanvragen naar dit adres.
  13. De administratie van de promotie (met uitzondering van de validatie van de claim) wordt namens FUJIFILM uitgevoerd door Benamic Unlimited Company van IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland ("Benamic"), die optreedt als gegevensverwerker van FUJIFILM met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die door een klant worden verstrekt in verband met deze promotie.
  14. FUJIFILM gebruikt de persoonlijke gegevens om claims te valideren en Benamic gebruikt de persoonlijke gegevens om de claim verder te administreren en de cashback uitbetaling te regelen.

   

   

   

  Meer informatie

   

  Klanten die tussen 1 februari 2024 en 31   maart 2024 ("Actieperiode") een NIEUWE in aanmerking komende FUJIFILM GFX-camera of GF-lens ("In aanmerking komende producten") kopen, komen in aanmerking voor de actie. Tweedehands of gereviseerde FUJIFILM-producten zijn uitgesloten van deze promotie.  

  Aankopen moeten worden gedaan bij een in aanmerking komende winkelier zoals aangegeven op de pagina 'In aanmerking komende winkeliers'.

   

  Alle lenzen moeten in dezelfde transactie worden gekocht om te kunnen genieten van de promotionele besparingen.

   

  Producten die in aanmerking komen voor de promotie zijn de volgende.

   

  GFX100S Body

  Bespaar 1.600 €

  GFX50S II Body

  Bespaar 1.000 €

  GFX50S II 35-70mm kit

  Bespaar 1.000 €

  GF23mmF4 R LM WR

  Bespaar 500 €

  GF80mmF1.7 R WR

  Bespaar 500 €

  GF110mmF2 LM WR

  Bespaar 600 €

  GF32-64mmF4 R LM WR

  Bespaar 500 €

  GF45-100mm F4 R LM OIS WR

  Bespaar 500 €

  GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR

  Bespaar 400 €

   

   

  * Ik bevestig dat ik de algemene voorwaarden van deze actie heb gelezen en accepteer. Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.
  Als u informatie over verdere promoties wilt ontvangen, plaatst u een vinkje in het vakje. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van marketingmateriaal, kunt u contact met ons opnemen via fujifilm-unsubscribe@promotion-support.com

  Neem bij vragen over een claim contact op via: fujifilm@promotion-support.com

  Let op: Het versturen van uw claim kan enkele minuten duren.