LAATSTE DAG OM TE KUNNEN CLAIMEN IS 30 APRIL 2024


Velden met een sterretje * zijn verplicht in te vullen.

Persoonlijke Gegevens
*
*
*
*
*
*
*
*
  Nederland
  *
  DD/MM/JJJJ
  Indien u per SMS op de hoogte wil blijven van de status van uw claim, gelieve vink u dit vakje aan en uw gsm nummer in te vullen.
  *
  *
  *
  *
  Betalingsmethode:*
  Bankgegevens
  *
  *
  *
  *
  *
  Voer de volledige naam van de begunstigde van de rekening in volgens paspoort/identiteitskaart (zonder initialen en titel).
  *
  Voer de volledige naam van de begunstigde van de rekening in volgens paspoort/identiteitskaart (zonder initialen en titel).
  Revolut gegevens
  *
  *
  Om je Revtag te bekijken, ga je naar je 'Profiel' door op je profielfoto in de linkerbovenhoek te tikken.
  *
  Geef de naam op zoals deze op je Revolut-account staat (zonder initialen en titel) met Latijnse letters
  *
  Geef de naam op zoals deze op je Revolut-account staat (zonder initialen en titel) met Latijnse letters
  Productgegevens
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/JJJJ
  *
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/JJJJ
  *
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/JJJJ
  *
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/JJJJ
  *
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/JJJJ
  *
  Bijgewerkt op 12:29 PM / 07-Feb-2024

  FUJIFILM CASHBACK-PROMOTIE 2024

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  Klanten die vanaf 1 februari 2024 tot en met 31 maart 2024 (“Promotieperiode”) een NIEUWE in aanmerking komende FUJIFILM GFX-camera of -objectief (“Kwalificerende producten”) kopen, komen in aanmerking voor de promotie. Tweedehands of gereviseerde FUJIFILM-producten zijn uitgesloten van deze promotie.

  Het in aanmerking komende product, de cashbackbedragen en de promotieperiodes worden gedetailleerd beschreven op de pagina ‘Meer informatie’.

  1. Aankopen moeten worden gedaan bij een in aanmerking komende detailhandelaar, zoals beschreven op de pagina ‘Gekwalificeerde detailhandelaren’.
  2. Alleen consumenten die ten minste 18 jaar oud zijn, die in de Europese Economische Ruimte (of het Verenigd Koninkrijk) wonen en een in aanmerking komend product online of in de winkel hebben gekocht bij een in aanmerking komende detailhandelaar in Nederland komen in aanmerking voor deelname aan deze promotie en kunnen hier een claim indienen.

  Alleen echte, in aanmerking komende NIEUWE FUJIFILM-camera's en objectieven die worden beschreven op de pagina 'Meer informatie' komen in aanmerking voor deze promotie.

  1. Claims voor aankopen gedaan tijdens de Promotieperiode kunnen onmiddellijk na aankoop van de In aanmerking komende Producten worden ingediend en moeten uiterlijk op 30 april 2024 worden ingediend. Voor het indienen van een claim is een geldige aankoopfactuur of kassabon nodig. Een orderbevestiging is geen geldig aankoopbewijs. Claims die buiten deze periode worden ontvangen, worden afgewezen.

  Het claimformulier is vanaf 1 februari hier te vinden: https://fujifilm-gfx-2024.sales-promotions.com/nl/?country_promotion=20000080

  1. Valse, gewijzigde of vervalste facturen of kwitanties worden afgewezen en de daarmee samenhangende claims worden behandeld als frauduleuze claims.
  2. Elke klant mag slechts één (1) van elk van de in aanmerking komende producten in de promotie kopen. Het maximale aantal claims per klant is 5. Meerdere individuele producten per claim zijn toegestaan en aanbevolen.

   

  In aanmerking komende producten

  Product

  Cashback

  GFX100S

  € 1.600

  GFX50S II Body

  € 1.000

  GFX50S II 35-70mm Kit

  € 1.000

  GF23mmF4 R LM WR

  € 500

  GF80mmF1.7 R WR

  € 500

  GF110mmF2 LM WR

  € 600

  GF32-64mmF4 R LM WR

  € 500

  GF45-100mm F4 R LM OIS WR

  € 500

  GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR

  € 400

   

   

  1. Detailhandelaren mogen geen claims namens hun klanten indienen. Eventuele claims van detailhandelaren worden afgewezen.
  2. Er kan geen claim worden ingediend als het in aanmerking komende product wordt teruggestuurd naar de in aanmerking komende detailhandelaar voor terugbetaling of omruiling. Als er een claim wordt ingediend voor een in aanmerking komend product dat wordt geretourneerd of geruild, wordt de claim afgewezen en wordt deze beschouwd als een frauduleuze claim.
  3. Consumenten die een claim indienen moeten het serienummer van het in aanmerking komende product op het claimformulier vermelden. Het serienummer vindt u op de doos of op het in aanmerking komende product. De consument dient het serienummer in het relevante vak typen en ook een foto van hetzelfde serienummer uploaden. Als een claim wordt ingediend voor een in aanmerking komend product met gebruikmaking van een serienummer dat is gebruikt voor een claim onder een eerdere promotie of een eerdere claim onder deze promotie of dat opzettelijk is vervalst, wordt de claim afgewezen en beschouwd als een frauduleuze claim.
  4. Het serienummer wordt gevalideerd aan de hand van bestaande gegevens. Dit omvat het controleren van:
  5. verzendgegevens om ervoor te zorgen dat het in aanmerking komende product naar de relevante in aanmerking komende detailhandelaar is verzonden;
  6. gegevens over eerdere claims om ervoor te zorgen dat het serienummer op het claimformulier niet eerder is gebruikt voor een claim onder een eerdere promotie of een eerdere claim onder deze promotie;
  7. het serienummer bij de in aanmerking komende detailhandelaren om ervoor te zorgen dat het in aanmerking komende product niet is terugbetaald of omgeruild; En
  8. dat het serienummer een bepaalde datalogica volgt in het data-invoerveld;
  9. FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (“FUJIFILM”) behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke consument die opzettelijk een frauduleuze claim indient. Bij alle onderzoeken zal FUJIFILM volledig blijven voldoen aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  10. Om een claim in te dienen, moet een consument zijn persoonlijke gegevens, bankgegevens en aankoopinformatie online indienen. Het aankoopbewijs moet de vorm hebben van een factuur of ontvangstbewijs waarop duidelijk de aankoopdatum, de in aanmerking komende detailhandelaar en het (de) gekochte in aanmerking komende product(en) zijn vermeld. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om het originele aankoopbewijs op te vragen. Indien verzocht wordt om verzending per post, wordt dit teruggestuurd naar de eiser.
  11. Er wordt een bevestigingsmail naar de consument die een claim heeft ingediend verzonden na ontvangst van een online ingediende claim.
  12. Wij streven ernaar om de claim binnen maximaal 14 dagen te valideren en vervolgens binnen nog eens 28 dagen (maximaal 42 dagen) de betaling uit te voeren. Als er echter een reden is om de claim te controleren (ontbrekende informatie, onleesbaar ontvangstbewijs, dubbel serienummer enz.), moet de validatieperiode mogelijk worden verlengd. Zodra deze claims zijn gevalideerd, streven wij ernaar om binnen 28 dagen te betalen.
  13. Een consument die een claim heeft ingediend wordt op de hoogte gesteld wanneer een onvolledige claim wordt ingediend of een onleesbaar aankoopbewijs wordt ontvangen. Kennisgeving van omissies wordt per e-mail verzonden. De consument krijgt de gelegenheid om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de e-mail verdere informatie te verstrekken om eventuele fouten te herstellen. Als u niet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de e-mail reageert, wordt de claim afgewezen.
  14. FUJIFILM kan niet verantwoordelijk worden gehouden als e-mails worden geblokkeerd of naar mappen voor ongewenste e-mail worden verzonden. Consumenten die een claim indienen moeten ervoor zorgen dat ze hun map met ongewenste e-mail regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat ze geen e-mails met updates over de claimstatus missen. Als een claim wordt afgewezen omdat niet aan de Algemene Voorwaarden van het aanbod is voldaan, is de beslissing van FUJIFILM definitief. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om de promotie zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, te wijzigen of te beëindigen.
  15. Hardware-, technische, software-, server-, website-, verlies- of andere storingen buiten onze controle die voorkomen dat de klant aan de promotie deelneemt, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van FUJIFILM.
  16. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om deze promotie op elk moment ongeldig te verklaren en de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen.
  17. E-mailadres voor correspondentie is fujifilm@promotion-support.com ; een consument moet bij eventuele correspondentie zijn unieke claim-ID opgeven, die hij tijdens het claimproces heeft verstrekt. Meer details vindt u op de ondersteuningspagina.
  18. Door deel te nemen aan de actie gaat elke consument die een claim indient ermee akkoord dat alle verstrekte persoonlijke gegevens kunnen worden bewaard door FUJIFILM of haar agenten voor het doel uiteengezet in het privacybeleid van FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, beschikbaar op www.FUJIFILM-connect.com.
  19. De voorwaarden van de promotie worden geïnterpreteerd en toegepast op basis van de lokale wetgeving.
  20. De promotor met betrekking tot deze promotie en de gegevensbeheerder met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die door een klant in verband met deze promotie worden verstrekt, is FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Duitsland. Gelieve geen sollicitaties naar dit adres te sturen.
  21. Het beheer van de promotie (anders dan de validatie van de claim) wordt namens FUJIFILM uitgevoerd door Benamic Unlimited Company uit IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland (“Benamic”), die optreedt als gegevensverwerker van FUJIFILM met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die door een klant zijn verstrekt in verband met deze promotie.
  22. FUJIFILM gebruikt de persoonlijke gegevens om claims te valideren en Benamic gebruikt de persoonlijke gegevens om de claim anderszins te beheren en de cashback-betaling te regelen.

   

  * Ik bevestig dat ik de algemene voorwaarden van deze actie heb gelezen en accepteer. Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.
  Als u informatie over verdere promoties wilt ontvangen, plaatst u een vinkje in het vakje. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van marketingmateriaal, kunt u contact met ons opnemen via fujifilm-unsubscribe@promotion-support.com

  Als u vragen heeft over uw aanvraag, neem dan contact op met: fujifilm@promotion-support.com

  Let op: Het versturen van uw claim kan enkele minuten duren.


  nl_banner